V kolikor imamo svoj vrt, le-ta ponavadi vsebuje razne grmovnice, sadno in okrasno drevje, okrasne rastline ter zelenico. Vse to popestri skupni izgled okolice ter objekta in povečuje vrednost. Okolica zahteva urejanje in nego skozi vse leto.

Pri negi okrasnih grmovnic poznamo več različnih posegov, ki ohranjajo zdravje in izgled rastline. Obrezovanje okrasnih grmovnic se v splošnem deli na obnovitveni rez, oblikovalni rez in korekcijski rez. Pri obnovitvenem rezu, z obrezovanjem odstranimo poškodovan, obolel ali mrtev les ter s tem rastlini povrnemo vitalnost in poskrbimo, da energijo usmeri v rast novih poganjkov. Oblikovalni rez je poseg, ki okrasnim grmovnicam povrne želeni videz, ki so ga izgubile zaradi različnih dejavnikov, kot so veter, tekmovanje z drugimi rastlinami, senca, poškodbe zaradi snega in podobno. Korekcijski rez pa je način obrezovanja, s katerim skrbimo, da rastlina ne postane prevelika oz. z rezom poskrbimo za to, da se rastlina pomladi. Čas obrezovanja grmovnic je odvisen predvsem od časa njenega cvetenja, seveda pa tudi od vremenskih razmer.

Z obrezovanjem ohranjamo vitalnost rastline tako, da odstranjujemo nadzemeljske dele dreves, torej nezaželene poganjke in veje, ter mrtev, poškodovan ali obolel les. Namen obrezovanja drevja je nadzorovati in usmerjati njegovo rast, da bi ohranili rastlino zdravo oziroma, da bi povečali količino in kakovost plodov. Obrezovanje (sadnega) drevja je vsekakor pomemben poseg v rastlino in nestrokovni posegi ob nepravilnem času lahko drevo dolgoročno zaznamujejo, zmanjšajo rodnost in izpostavijo drevo različnim boleznim. Drevesa lahko obrezujemo v različnih obdobjih leta, odvisno od namena obrezovanja in razvojne stopnje drevesa. Reakcije na opravljene reze v različnem času so, glede na različna razvojna obdobja dreves, lahko popolnoma različne. Za strokovno opravljeno rez, pa je nujno potrebno vedeti kaj je rodni les, kako rez vpliva na rast in razrast krošnje, ipd.

Sadno drevje potrebuje posebno nego, saj le tako lahko dosežemo velik, kvaliteten in zdrav pridelek. Rez pomembno vpliva na zmanjševanje razvoja bolezni in škodljivcev. Čas in tehnika obrezovanja sadnega drevja sta odvisni od vrste sadnega drevja.

Nega travnatih površin se morda zdi preprosta, vendar je za zdravo trato potrebno veliko dela. Travo je možno posejati ali pa na osnovo položiti travno rušo (t.i. travni tepih). Pred setvijo ali položitvijo travnih zvitkov je potrebno poskrbeti za primerno pripravo tal. Za lep izgled trate, je potrebno tudi vsakoletno prezračevanje ruše, v kolikor pa je trava v zelo slabem stanju, pa pride v poštev obnavljanje ruše. Omeniti velja tudi skrb za zdravo trave, ki jo dosežemo z zatiranjem proti plevelu, boleznim in škodljivcem. Za popestritev okolice lahko poleg same trave v zelenico vnesemo tudi različne okrasne rastline.

V podjetju Urejanje okolice Majcen se zavedamo zahtevnosti posegov v rastline ter potrebe po strokovnem delovanju pri obrezovanju grmovnic, sadnega in drugega drevja ter urejanju vrtov in zelenic, zato vam nudimo kvalitetne storitve kot so:

 • Setev trave
 • Polaganje travne ruše
 • Vertikuliranje oz. prezračevanje in obnavljanje travne ruše
 • Zatiranje bolezni in škodljivcev s fitofarmacevtskimi sredstvi
 • Dobava in zasaditev rastlin
 • Gnojenje rastlin
 • Obrez živih mej in grmičevja
 • Obrez (arboristika) in podiranje dreves
 • Obrez sadnega drevja
 • Košnja trave
 • Prekopavanje vrta